Sunday, June 20, 2010

pictorialismPictorialism พิคโทเรี่ยลลิสซึ่ม

อัพเดทและแก้ไขใหม่ ตามลิ้งค์เข้าไปอ่านที่นี่ดีกว่าครับ
ใครที่มีเนื้อหาอันเก่า (ทั้งวางลิ้งค์ copy และ print)..ยังไงช่วยแก้ของเก่าด้วยนะครับ
ของใหม่ชัวร์กว่าแน่นอน เราต้องยกเครื่องกันใหม่ทุกสี่ห้าปี


เรื่องราวเกี่ยวกับภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ (modern photography / modernism)
ภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่ (postmodern photography) จนถึงยุคต่อจากนั้น..
ความเชื่อมโยงระหว่างสังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และชีวิตของช่างภาพ
ศิลปินในแต่ละห้วงเวลา อันส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องถึงปัจจุบัน มีทั้งหมดรวม
29 บท เล่าเรื่องแบบย่อๆตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบเก้าถึงต้นศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด.. งานนี้
ยังอยู่ระหว่างการ edit อาจมีบางส่วนที่หลุดๆไปบ้าง (ไม่แน่ใจ..ยังไม่เห็น) เชิญตามลิ้งค์
ข้างล่างนี่เลยนะครับ

link to เรื่องของภาพถ่าย untitled photo history รวม 29 บทphotographs by Man ray : (1) Marquise Casati 1922 (2) Noire et Blanche 1926
(3) La Priére (Prayer) 1930 (4) Berenice Abbott


Untitled Works (2012)
by Poomkamol Phadungratna (ภูมิกมล ผดุงรัตน์)


บทที่ 1
บทนำ : เรื่องของวิลเลี่ยม ยูจีน สมิธ

บทที่ 2
ความสำคัญของพิคโทเรี่ยลลิสซึ่ม (Pictorialism)

บทที่ 3
โฟโต้ซีซีสชั่น (Photo Secession)
และจุดเปลี่ยนผ่านสู่ศิลปะสมัยใหม่

บทที่ 4
ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ - กับแนวคิด
"ศิลปะเพื่อศิลปะ" และการหักเหทางสุนทรียศาสตร์
สู่ภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่

บทที่ 5
ศิลปะสมัยใหม่-ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่
ความเชื่อมโยงระหว่างในยุโรปและสหรัฐอเมริกา (1)

บทที่ 6
บทบาทของผู้สนับสนุนและต่อสู้เพื่อศิลปะสมัยใหม่ :
แรงขับเคลื่อนจากหลากหลายชนชั้นและวิชาชีพ และบทบาท
ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ สถานการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
และผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรม

บทที่ 7
ศิลปะสมัยใหม่-ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่
ความเชื่อมโยงระหว่างในยุโรปและสหรัฐอเมริกา (2)
สถานการณ์หลังสงครามโลก จุดพลิกผันสำคัญของศิลปะสมัยใหม่

บทที่ 8
ศิลปะสมัยใหม่-ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่
ความเชื่อมโยงระหว่างในยุโรปและสหรัฐอเมริกา (3)
ปีกเสรีนิยมและซีไอเอยุคแรก เครือข่ายงานจารกรรมได้ถูก
นำมาใช้ขับเคลื่อน..หรือเปิดทางสะดวกให้กับศิลปะสมัยใหม่

บทที่ 9
มองปานาส (Montparnasse)
และจุดเปลี่ยนผ่านทศวรรษ 1920 และ 1930
งานภาพถ่ายเชิงทดลอง (experimental) เชิงความคิด (conceptual)
สเตรท โฟโตกราฟฟี่ (straight photography) ในยุโรป

บทที่ 10
จุดเปลี่ยนผ่าน..เซอเรียลลิสต์ ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ (ยุโรป)
อองรี คาทิเอ เบรซง (Henri Cartier-Bresson)
เกอด้า ทาโร (Gerda Taro) โรเบิร์ต คาปา (Robert Capa)
เดวิด ซีมอร์ (David Seymour) ภาพข่าว (Photojournalism)
ภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน (Street Photography)

บทที่ 11
ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ในสหรัฐฯ
สเตรท โฟโตกราฟฟี่ (Straight Photography) และ
แรงขับเคลื่อนที่แตกต่างในบริบทสังคมอเมริกัน

บทที่ 12
จิตวิญญาณแบบอเมริกันตะวันตก
และความเปลี่ยนแปลงของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่
พัฒนาการของสเตรท โฟโตกราฟฟี่ (Straight Photography)
ในสหรัฐอเมริกา (1)

บทที่ 13
จิตวิญญาณแบบอเมริกันตะวันตก
และความเปลี่ยนแปลงของภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่
พัฒนาการของสเตรท โฟโตกราฟฟี่ (Straight Photography)
ในสหรัฐอเมริกา (2) เรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายแลนสเคป (Landscape
Photography)

บทที่ 14
บทบาทของพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่
สเตรท โฟโตกราฟฟี่ (Straight Photography)
ก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

บทที่ 15
เกี่ยวกับคำว่าภาพถ่ายเชิงความคิด
(Conceptual Photography) และ fine art photography

บทที่ 16
ความชัดเจนของ "ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด" ยุคแรก
การขยายขอบเขตและพัฒนาการหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิดที่ก้าวข้ามข้อจำกัดความเป็น
สเตรท โฟโตกราฟฟี่

บทที่ 17
ภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่ (Postmodern Photography)
ภาพถ่ายเชิงความคิด ในลัทธิศิลปะสมัยใหม่ (Modern Photography)
ความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ทศวรรษ 1980

บทที่ 18
ภาพถ่ายสารคดี
(Documentary Photography)
บทบาทอิทธิพลต่อภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่

บทที่ 19
ความเปลี่ยนแปลงของภาพถ่ายสารคดี
บริบททางสังคม การเมือง ความเชื่อมโยงกับภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ (1)
CRIMEAN WAR and American Civil War : photographs
ภาพถ่ายสงครามไครเมียน และ ภาพถ่ายสงครามกลางเมืองอเมริกัน
ภาพถ่ายสำรวจดินแดนตะวันตก ปี 1868 - 1878

บทที่ 20
ความเปลี่ยนแปลงของภาพถ่ายสารคดี
บริบททางสังคม การเมือง ความเชื่อมโยงกับภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่ (2)
ภาพถ่ายชีวิตและสังคมช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ลิวอิส ไฮน์ (Lewis Hines)
เอฟ เอส เอ ( Farm Security Administration : FSA documentary )

บทที่ 21
การตีความหมายภาพถ่ายสารคดี
ตามแนวคิดภาพถ่ายศิลปะหลังสมัยใหม่ :
ช่างภาพและกรอบทางวัฒนธรรม

บทที่ 22
ผลงานของ โรเบิร์ต แฟรงค์ (Robert Frank)
ในหนังสือ หนังสือ The Americans ค.ศ. 1959 :
ผลงานของ ออกัส แซนเดอร์ (August Sander)
ในหนังสือ Face of our Time (Antlitz der Zeit) ค.ศ. 1929
และการแปลความหมายภาพถ่ายที่แตกต่างในแต่ละยุคสมัย

บทที่ 23
ระหว่างความเป็นภาพถ่ายสารคดี ..Portrait บันทึกเรื่องราว
ชีวิตส่วนตัว และความเป็นศิลปะภาพถ่ายเชิงความคิด
โสเภณีของ เบลลอค ( E. J. Bellocq )
ตำนานภาพถ่ายแห่งสตอรี่วิล ( Storyvill )

บทที่ 24
ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่
ภาพถ่ายชีวิตบนท้องถนน (Street Photography)

บทที่ 25
ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่..และภาพข่าว (Photojournalism)
ภาพถ่ายสงคราม (War Photography)

บทที่ 26
ภาพสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
และการตีความทางวัฒนธรรม (1)
Raising the Flag on Iwo Jima (1945)

บทที่ 27
ภาพสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์
และการตีความทางวัฒนธรรม (2)

บทที่ 28
การหักเหทางสุนทรียศาสตร์ของ
ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่..และเรื่องราวหลังจากนั้น (1)

บทที่ 29
การหักเหทางสุนทรียศาสตร์ของ
ภาพถ่ายศิลปะสมัยใหม่..และเรื่องราวหลังจากนั้น (2)

link to เรื่องของภาพถ่าย untitled photo history รวม 29 บท